PEG/PPG-17/6 Copolymer

Là một chất đồng trùng hợp ngẫu nhiên được tạo ra bởi sự tương tác giữa 17 mol Etylen Oxide với 6 mol Propylen Oxide. Thành phần này hoạt động chủ yếu như một dung môi, nhưng cũng có thể là một chất làm mềm & làm sạch.

Độ an toàn:

PEG/PPG-17/6 Copolymer xếp mức 3 trên thang điểm 10 của EWG. Trong đó 1 là thấp nhất, 10 là cao nhất về mức độ gây hại đối với làn da & sức khỏe. Nó bị cho rằng có nguy cơ gây độc tính hệ cơ quan không sinh sản thấp & mối quan tâm về ô nhiễm khi sản xuất cao.

Tham khảo:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.