Polysorbate 85

Là hỗn hợp các este Oleat của Sorbitol và Anhydrit Sorbitol, chủ yếu bao gồm triester, ngưng tụ với khoảng 85 mol Etylen Oxide. Polysorbate 85 và các thành phần Polysorbate khác (Polysorbate 20, Polysorbate 21, Polysorbate 40, Polysorbate 60, Polysorbate 61, Polysorbate 65, Polysorbate 80, Polysorbate 81) là một loạt các chất hoạt động …

Polysorbate 85 Read More »

PEG-20

Triethylene Glycol và các Polyethylene Glycol khác (PEG-4, PEG-6, PEG-7, PEG-8, PEG-9, PEG-10, PEG-12, PEG-14, PEG-16, PEG-18, PEG-20 , PEG-32, PEF-33, PEG-40, PEG-45, PEG-55, PEG-60, PEG-75, PEG-80, PEG-90, PEG-100, PEG-135, PEG-150, PEG -180, PEG-200, PEG-220, PEG-240, PEG-350, PEG-400, PEG-500, PEG-800, PEG-2M, PEG-5M, PEG-7M, PEG-9M, PEG-14M , PEG-20M, PEG-23M, PEG-25M, PEG-45M, PEG-65M, PEG-90M, PEG-115M, PEG-160M, PEG-180M) …

PEG-20 Read More »

PEG-14M

Là polyme của ethylene glycol. Số trong tên biểu thị số đơn vị etylen glycol trung bình (PEG-14M có nghĩa là trong hợp chất chứa 14 đơn vị etylen glycol). Hiện có khá ít thông tin về thành phần này. Theo Cosmeticsinfo, các polyme polyethylene glycol được sử dụng trong các sản phẩm làm sạch, …

PEG-14M Read More »

A Acacia Senegal Gum: Là một loại polymer tự nhiên được thu hoạch từ cây keo ở vùng cận Sahara ở Châu Phi. Đây là một chất làm dày và kết dính tuyệt vời…[Xem thêm] Achillea Millefolium Extract: Là chiết xuất từ lá và hoa của cây Vạn Diệp (hay còn gọi là cúc vạn diệp, cỏ …

Read More »